Döviz Kurları


Arama


Çevirim İçi Üyeler
Sitemizde şuanda 7 tane çevirim içi ziyaretçi var.


MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞIMI)

 

Miras, iştirak halinde mülkiyet olarak mirasçılara intikal eder. İntikal işlemi, veraset belgesinde belirlenen kanuni miras oranlarıyla yapılabileceği gibi mirasçılar paylaşmanın nasıl yapılacağını serbestçe de kararlaştırabilirler. Taksim (Paylaşma) sözleşmesi noterde ya da tapuda yazılı şekilde yapılabilir.
         Taksim sözleşmesi noterde yapılmamış ise için tüm mirasçıların tapuda istemde bulunması gerekmektedir. Noterde yapılan sözleşmelerde; mirasçıların imzaları onaylanmış ve tescili isteme yetkisi devredilmiş ise, her paydaş kendine düşen gayrimenkulün tek başına tescili için tapuya başvurabilir. Bu durumda sadece tescili yapılan gayrimenkul üzerinden taksim harcı tahsil edilir.
         Miras taksiminde iştirakçilerin tümünün gayrimenkul veya hisse alması şart değildir. Mirasa dahil menkul mallar veya haklar da alınarak taksim yapılabilir. İştirakçilerden sadece birine intifa hakkı düşecek şekilde taksim yapılması da mümkündür. Taksim işlemi yapılırken, sadece gayrimenkul taksimi yapılacak ve herkes hazır bulunabilecekse sözleşmenin tapuda yapılması kolaylıktır. Ancak menkul ve gayrimenkul mallar ve başka haklar da paylaşılacaksa sözleşmenin noterde yapılmasında fayda vardır.
 
EMLAK - VERGİ KONULARI

GAYRİMENKUL SATIŞINDA GELİR VERGİSİ 

 

DEVAMLI OLARAK GAYRİMENKUL ALIM SATIMI 

 

SATIŞ BEDELİ , BELEDİYE RAYİÇ BEDELİNİN ALTINDA İSE NASIL İŞLEM YAPILIR?

 

KİRA GELİRİ REHBERİEMLAK SEKTÖRÜ

GAYRİMENKUL ALIM- SATIMINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

 

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI TAPUDA AYRINTILAR

VEKALETNAMELER NASIL OLMALI

VEKİL TAYİN ETME TAPU SÖZLÜK

TAPU - KADASTRO İŞLEMLERİNDE KULLANILAN TERİMLER YENİLİKLER


Duyurularİstanbul


 
 
ANA SAYFA | İLETİŞİM | SATIŞ | MİRAS İŞLEMLERİ | KAT İRTİFAKI | KAT MÜLKİYETİ | İPOTEK | İNTİFA HAKKI | BAĞIŞ (HİBE) | TRAMPA | SATIŞ VAADİ ŞERHİ | TAPU DANIŞMANLIĞI  | SÜKNA (OTURMA) HAKKI | ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA | KİRA ŞERHİ | AİLE KONUTU ŞERHİ | CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | İFRAZ - TEVHİT  | VEFA - ŞUFA - İŞTİRA | DİĞER İŞLEMLER | KADASTRO İŞLEMLERİ | ALIM SATIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER | 

Copyright © 2015 Tapu İşlemleri.
Bu site Web Site Dünyası tarafından hazırlanmıştır.
7981 sn.